Leveringsvoorwaarden

  • Als De Concurrent de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen een week geleverd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand termijn of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
  • Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan De Concurrent kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
  • De Concurrent houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
    Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan PostNL pakketdienst. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, Duitsland en Belgie. Het product zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres.
  • NB. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
    Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden. Wij verwachten dan van de opdrachtgever met ons contact op te nemen.
    Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 24 uur na ontvangst de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.